Här ser du alla våra kommande evenemang. De evenemang som är tidsatta är märkta med kalenderblad för vilka datum de går av stapeln. En silvergrå datumskylt      visar att evenemanget sker idag.

FÖR ATT SE:

• Allt som händer under ett specifikt datum:
- Klicka på önskat datum

• En översikt över alla evenemang i datumordning:
- Välj Kalender för alla kommande evenemang

• Detaljerad information om specifikt evenemang:
- Klicka på bilden till önskat evenemang

Stanna under en hel dag: köp ett
DAGSPAKET
med flera visningar - både ovan och under jord - och få rabatt.

Lunch i Värdshuset ingår dessutom i alla dagspaketen!

LÄS MER >>

Här ser du alla våra kommande evenemang. De evenemang som är tidsatta är märkta med kalenderblad för vilka datum de går av stapeln. En silvergrå datumskylt      visar att evenemanget sker idag.

FÖR ATT SE:

• Allt som händer under ett specifikt datum:
- Klicka på önskat datum

• En översikt över alla evenemang i datumordning:
- Välj Kalender för alla kommande evenemang

• Detaljerad information om specifikt evenemang:
- Klicka på bilden till önskat evenemang

Stanna under en hel dag: köp ett
DAGSPAKET
med flera visningar - både ovan och under jord - och få rabatt.

Lunch i Värdshuset ingår dessutom i alla dagspaketen!

LÄS MER >>

  
Facebook
Facebook
Instagram
Bakgrundsbilden:
Baron Hermelins sal
Foto: Lars Olsson