Här ser du alla våra kommande evenemang. De evenemang som är tidsatta är märkta med kalenderblad för vilka datum de går av stapeln. En silvergrå datumskylt      visar att evenemanget sker idag.

FÖR ATT SE:

• Allt som händer under ett specifikt datum:
- Klicka på önskat datum

• En översikt över alla event i datumordning:
- Välj Kalender för alla kommande event

• Detaljerad information om specifikt event:
- Klicka på bilden till önskat event

Här ser du alla våra kommande evenemang. De evenemang som är tidsatta är märkta med kalenderblad för vilka datum de går av stapeln. En silvergrå datumskylt      visar att evenemanget sker idag.

FÖR ATT SE:

• Allt som händer under ett specifikt datum:
- Klicka på önskat datum

• En översikt över alla event i datumordning:
- Välj Kalender för alla kommande event

• Detaljerad information om specifikt event:
- Klicka på bilden till önskat event

  
Facebook
Facebook
Instagram
Bakgrundsbilden:
Hjärnes sänke
Foto: Lars Olsson
Sala Silvergruva - Årets Turistmål 2016