Media
De praktfulla gruvkartorna
De praktfulla gruvkartorna
Hans Ranies karta från år 1709

Under århundradena har många gruvkartor av olika slag författats. Ofta är de utsmyckade och detaljerade med arbetande gruvdrängar, hästar, verktyg, stegar och dylika motiv.

Många av kartorna gjordes som tvärsnitt - en tvådimensionell genomskärning av gruvan - där man ser gruvans södra och allra äldsta delar åt vänster och de norra delarna åt höger. Malmkropparna i Sala Silvergruva låg i ett stråk i just den riktningen att finna: ju längre norrut, desto djupare ner.

Men sedan finns det även dåtidens tredimensionella varianter som bland annat denna video visar: Lantmätare Hans Ranies nivåkarta från 1709.

Filmat av: Uppsala universitetsbibliotek
  
Facebook
Facebook
Instagram
Bakgrundsbilden:
Ekosalen
Foto: Lars Olsson