Media
Visning på djupet
Visning på djupet
155 meter ned i Sala Silvergruva

Under jord i Sala Silvergruva finns två huvudsakliga visningsnivåer: Sofia Magdalena Gruva på 60 meters djup och Ulrica Eleonora Gruva på 155 meters djup.

Sofia Magdalena Gruva besöks via visningarna Gruvstigaren och Gruvdrängen där besökarna tar trapporna ner och slutligen åker upp i hiss.

Ulrica Eleonora Gruva nås efter en drygt 4 minuter lång hissfärd via visningarna Konstknekten och Bergmästaren.

Den fyra timmar långa Stora Gruvturen går genom hela visningsgruvan med paus för varm sopplunch under jord.

Gruvvisningen i filmen är 155-metersvisningen "Ulrica Eleonora Gruva", dvs. föregångaren till den nuvarande gruvvisningen Bergmästaren.
Filmat av: Willy N

  
Facebook
Facebook
Instagram
Bakgrundsbilden:
Ekosalen
Foto: Lars Olsson