Kvinnokraft i 1000 år
Invigning av sommarutställning

Årets sommarutställning på Gruvmuseet handlar om kvinnor i Sala genom tiderna. Fokus ligger på bergsstaden Sala med rika kvinnliga delägare, löskekonor, gruvarbetarfruar, flickor och fattiga änkor.

Mostrer Fiken drev café
i sin stuga i  Stampers.
Naturligtvis kommer Sala Silvergruva att stå i centrum, det gäller allt från hårt arbetande sovrekvinnor under 1600-talet till gamla gruvarbetaränkor som sålde kaffe vid sekelskiftet 1900. Gruvan och hyttan gav sysselsättning till hundratals arbetare och kvinnorna spelade en viktig roll på många olika sätt, även om de inte arbetade under jord.

En utställning som denna ger också en möjlighet att visa upp de mycket skiftande livsvillkoren för kvinnor i historisk tid. Den fattiga gruvarbetaränkan som fick tigga för att få några slantar ur fattigbössan och den mäktiga regenten Kristina som styrde Sverige, levde naturligtvis i helt olika världar. Skillnaderna var stora mellan kvinnor ur olika samhällsklasser, men välbärgade kvinnors möjligheter begränsades också av lagar som kraftigt inskränkte kvinnors rättigheter.

Agnes Heberle, sent 1800-tal.
Dotter till gruvchef Heberle.
Fotot återfinns på Väsby
Kungsgård.
Naturligtvis kan denna utställning inte ge en heltäckande bild av kvinnors roll i Sala i historisk tid. Dels finns det mycket lite forskning kring detta ämne, dels är det nödvändigt att begränsa perspektivet i utställningen. Förhoppningsvis kan dock ”Kvinnokraft” ge några inblickar i kvinnors liv och arbete från vikingatiden och fram till idag.

Vernissage: Lördag den 15 april kl. 11.00

PÅSKLOV 2017
Kvinnokraft i 1000 år
PÅSKLOV 2017
Kvinnokraft i 1000 år
PÅSKLOV 2017
Kvinnokraft i 1000 år
PÅSKLOV 2017
Kvinnokraft i 1000 år
PÅSKLOV 2017
Kvinnokraft i 1000 år
  
Facebook
Instagram
Tripadvisor
Bakgrundsbilden:
Ekosalen
Foto: Lars Olsson
Sala Silvergruva - Årets Turistmål 2016