Här ser du alla våra kommande evenemang. De evenemang som är tidsatta är märkta med kalenderblad för vilka datum de går av stapeln. En silvergrå datumskylt      visar att evenemanget sker idag.

FÖR ATT SE:

• Allt som händer under ett specifikt datum:
- Klicka på önskat datum

• En översikt över alla evenemang i datumordning:
- Välj Kalender för alla kommande evenemang

• Detaljerad information om specifikt evenemang:
- Klicka på bilden till önskat evenemang

Här ser du alla våra kommande evenemang. De evenemang som är tidsatta är märkta med kalenderblad för vilka datum de går av stapeln. En silvergrå datumskylt      visar att evenemanget sker idag.

FÖR ATT SE:

• Allt som händer under ett specifikt datum:
- Klicka på önskat datum

• En översikt över alla evenemang i datumordning:
- Välj Kalender för alla kommande evenemang

• Detaljerad information om specifikt evenemang:
- Klicka på bilden till önskat evenemang

  
Facebook
Facebook
Instagram
Bakgrundsbilden:
Ekosalen
Foto: Lars Olsson