Företaget
Sala Silvergruva AB
Sala Silvergruva AB

Sala Silvergruva AB bildades 2005. Sala kommun är huvudägare med ca 80 % av aktieinnehavet och det finns dessutom ca 300 privata B-aktieägare där Länsförsäkringar Bergslagen och Sala Sparbank är de största.

Sala Silvergruva AB bedriver verksamhet inom besöksnäring med gruvvisningar, äventyrsbana, museum, logi, restaurang, konferenser, evenemang, bröllop och andra festarrangemang.

2015 omsatte Sala Silvergruva AB ca 15 Mkr inklusive kommunalt bidrag. Antalet betalande besökare är ca 36 000 per år, varav ca 55 % besöker oss under juni, juli och augusti. 8-10% är utländska besökare.

Antalet arbetade timmar motsvarar 20 heltidsanställda varav antalet fast anställda uppgår till 15 personer.

Sala Silvergruva är anslutna till det nationella projektet ”Swedish Welcome”, som en pilotanläggning i utvecklingsarbetet av ett världsunikt kvalitetssystem. Inom ramen för detta projekt har vi startat vårt miljöarbete med en uttalad miljöpolicy och prioriterade åtgärder.

Styrelsen består av:
• Håkan Matz, ordförande
• Anders Thomaeus, ledamot
• Caroline Svanberg Drabe, ledamot
• Patrik Andersson, ledamot
• Anna Holmström, ledamot

• Agne Furingsten, suppleant
• Carina Eriksson, suppleant
• Mattias Bäckström, suppleant

Verksamhetens uppdrag är: ”att äga, förvalta och utveckla fastigheten och gruvan över och under jord. Vidare att bedriva gruvturism och ansvara för kultur- och naturmiljövård för hela området.”

Vår vision är att bli: En levande upplevelse i historien – värd en resa.

Sala Silvergruva AB
Org. Nr 556333-0207
Dr. Christinas Väg
733 36 SALA
Telefon: 0224-67 72 50

     
Facebook
Facebook
Instagram
Bakgrundsbilden:
Ekosalen
Foto: Lars Olsson