Kontakt
Kontaktinformation
Kontaktinformation
Här är våra kontaktvägar

Här finner du kontaktvägar till högst ansvarig på varje avdelning. För frågor rörande bokningar hänvisar vi till bokningen.

Alla e-postadresser slutar på @salasilvergruva.se

• Bokningen: Minea Funk
○ Telefon: 0224-67 72 60
○ E-post: bokning

• VD & ekonomi: Jennie Hesslöw
○ Telefon: 0224-67 72 54
○ E-post: jennie.hesslow

• Visningsverksamhet, museum & logi: Maaike Ulfvebrand
○ Telefon: 0224-67 72 63
○ E-post: maaike.ulfvebrand

• Butik: Catrine Pettersson
○ Telefon: 0224-67 72 77
○ E-post: catrine.pettersson

• Drift & säkerhet: Patrik Fahlström
○ Telefon: 0224-67 72 57
○ E-post: patrik.fahlstrom

Postadress
Sala Silvergruva
Drottning Christinas väg
733 36 SALA

För fakturaadress: kontakta ekonomiavdelningen

     
Facebook
Facebook
Instagram
Bakgrundsbilden:
Västra svenskorten
Foto: Lars Olsson