Varukorg

Privacy policy

General Data Protection Regulation är en gemensam lag som gäller för alla EU/EES-länder. Vår verksamhet är anpassad enligt gällande föreskrifter, både när det gäller organisation och teknik.  

För att kunna upprätthålla vår verksamhet, hålla en hög säkerhet och ge bra service till våra kunder behöver vi samla in en del personuppgifter. 

Vi samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna uppfylla avtal gentemot våra kunder. Vi sparar också personuppgifter för uppföljning av besöket. Vi använder aldrig personuppgifter till marknadsföring. Vi säljer heller inte uppgifterna till tredje part.  

De uppgifter som sparas för att kunna genomföra bokningen är kundens för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter kommer till Sala Silvergruva i samband med den genomförda bokningen i vårt system iticket.  

Ev. ytterligare personuppgifter som tas in i samband med online betalningen i bokningens slutskede, förvaltas av Swedbank Pay med vilka vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal. 

Enligt GDPR har du som ägare av personuppgifter rätt till information om vad som lagras om dig.  

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.  

Du har rätt att bli raderad ur olika register. 

Du har rätt till begränsning av behandling av uppgifter.  

Du har rätt att flytta dina personuppgifter och  göra invändningar. 

Du har rätt att göra klagomål om uppgiftshantering och kan ha rätt till skadestånd. 

Mer detaljerad information om GDPR kan du se på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Vid frågor vänligen kontakta oss på info@salasilvergruva.se  

Cookies